Skip to content
 • Gratis verzending vanaf € 50,- excl. btw

Toiletblok Wc-Eend Ocean Fresh

Productnummer: 1388621
Minimum afname: 12
Prijs per: BLIST.
€ 2,11 € 2,55 incl. BTW

Op voorraad: 1920

WC eend

Omschrijving

 • Geurblokken voor het dagelijks onderhoud van toiletpotten en urinoirs.
 • Reinigende werking bij iedere spoeling.
 • Helpt ook kalkaanslag te voorkomen.
 • Werkt tot wel 3-4 weken.
 • Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.
 • Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering.
 • Bescherming voor de ogen dragen.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot.
 • Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
 • P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen."
 • P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
 • P301+P312 "NA INSLIKKEN:" → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen." "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."

Specificaties

Voorraad: 1920
Lengte: 152 cm
Breedte: 97 cm
Hoogte: 25 cm
Gewicht: 57 gr
Volume: 0
Code OEM: 688625
Code EAN: 5000204926255
Merk: WC eend